PUHEENJOHTAJAN PALSTA

 

13.10.2017  (huom! perjantai 13.)

Vuosi sitten valitun hallituksen toimintakausi on päättymässä.

Tämän hallituskauden kuudes hallituksen kokous on takana. Mahtava määrä asiaa vuoteen riittää. Vielä edessä yksi hallituksen kokous,  nimittäin vuosikokousta viimeistelevä kokous.

 Nyt on hyvä hetki jakaa ruusuja ja risuja. Kritiikkiä vastaanotetaan mielellään.  Hallitus on pyrkinyt laittamaan täytäntöön kaikki edellisessä vuosikokouksessa hyväksytyt tehtävät. Ennen kaikkea toiminnassa on korostunut kaikissa toimissa  yhteisten pelisääntöjen mukaan toimiminen.

 Erikseen on mainittava, että lajiesittelyjä ja ulosvuokrauksia on tehty massiivinen määrä (jäsenistön  toimintaa häiritsemättä),  kenties seuramme  historian suurin määrä, joka on suurelta osalta  ollut kiinni yhteisömme aktiivisuudesta.

**

 Aina on kuitenkin petrattavaa ja siksi on tärkeätä saada palautetta .

 **

Voimia ja tekeviä tarvitaan vastuullisiin tehtäviin tulevana ensi vuoden hallituskautena. Jos sinulla  tai jos  tiedät jonkun jolla on edes vähän hinkua tehdä tai jotain erityistaitoja  niin ilmaise.  Jokaisella meistä on mahdollisuus olla mukana.  Voi ryhtyä vastuulliseksi hallitukseen (tosin työltäkään  ei voi välttyä) tai sitten muuten aktiiviseksi  jäseneksi tarjoamalla  tekevää roolia.

Olemme vuoden aikana tehneet toimintasuunnitelmaan kirjatun.  Se on vaatinut  noin 20-30 hengen aktiivisen panoksen. Toisilta valtavasti toisilta hieman vähemmän, mutta kaikilta vain heidän oman tahtonsa mukaisesti.  Jotta tällä tavalla tehtynä  jatketaan  niin keskeinen tehtävä on  jakaa tätä vastuuta ja tehtäviä tasapuolisemmin useammalle, sillä yhtään sellaista ei haluta nähdä, joka  uupuu tekemisen paljoudesta ja siksi lopettaa yhteisön eteen tehtävän työn.

Onhan se ihan mieletön ajatus jos  pienen nipun vastuulla on  yli 140 jäsenisen  jäsenistön asioiden hoitaminen  omalla ajalla ja  myös omalla kustannuksella kuten se on tähän asti ollut. Lisää siis tarvitaan talkootöihin  tai  seuraava vaihtoehto lienee  ryhtyä maksamaan  korvauksia  tehdystä työstä tai menetetystä ajasta. Näistä täytyy tehdä linjaukset  vuosikokouksessa.  

Yksikin lenkki  nykyisten aktiivien joukosta pois on isohko  paikattava aukko.

Nykyisestä hallituksessa istuvasta porukasta ei kukaan ehdoin tahdoin ole käytettävissä seuraavan vuoden hallitukseen. Kaikki korostavat sitä millaiseksi työyhteisö muodostuu, se on ratkaisevin tekijä. Nykyisen hallituksen  työilmapiiriä kuvaa hyvin pitkäaikaisimman HPet  hallituksen jäsenen toteamus, jolla usein on päättänyt kokouksen: ”Ihan ihmeellinen kokous – ei yhtään väittelyä”.

 Tämä on ollut pieni mutta työtä kaihtamaton  johtoryhmä. Hyvä tiimi!

Pari keskeistä asiaa,  joita pitkään ovat hoitaneet samat henkilöt, tulevat ratkaistaviksi.  Toinen on hallin  taloudenhoito ja toinen on siivous.  Jyri on hoitanut hallin  siivousta viime alkukevääseen asti, jonka jälkeen itse huomattuaan kuinka paljon muut tekevät hommia  halliyhteisön eteen talkootyönä  niin hän päätti siirtää oman panoksensa talkootyön rooliin.  Tämä sektori on sellainen, että jäsenten  aktiivisuudella  emme tarvitsisi erikseen palkattua siivoojaa vaan pystyisimme hoitamaan siivouksen  jengillä.  Toinen on halliyhteisön taloudenhoitajan rooli. Siinä onkin jonkin verran isompi reikä paikattavaksi. Riitta on hoitanut asiat uskomattoman täsmällisesti ja kerta kaikkiaan mahtavalla panoksella. On ollut helppo työskennellä  kun on luotto siihen, että asiat sujuvat ja on joku joka taustalla  työskentelee ja ikään kuin kontrolloi ja pitää hereillä.

Kummallekin toimen hoitamisen lopettamiselle antoi vahvan sysäyksen puolihuolimaton HPetin jäsenen  heitto sosiaalisessa mediassa. Harvoin näistä yhteisön eteen tehdyistä töistä  saa kiitoksia ja  sitä haavoittavampia pienetkin ikävät heitot ovat.

Lisäksi Internet ja some ja striimaus kaipaa asian osaavia tekijöitä, koska Antti kiireittensä takia ei tiedä kuinka hänellä on aikaa jatkossa. Kilpailutoimeen  tarvitaan lisää apuja.  Buffetti ja  ruokapuoli tarvitsee tekijöitä. Lajiesittelyyn kaivataan porukkaa.

Ja sitten kaikkein yksinkertasimpaan eli  talkootyöhön osallistuminen. Se olisi ihan huippu jos sinne löytyisi lisää väkeä, silloin voisi sanoa, että talkoot kestävät tunnin, eikä sen pitäisi olla paljoa vaadittu  (Seuraavat talkoot pidetään muuten ennen lokakuun kisoja to 26.10 klo 18) .

 

 

Henri

Vive la Pétanque